เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เออาร์ไอพี”) เดิมชื่อ บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ทั้งด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านไอที บริษัทฯ จึงได้ใช้เนื้อหา ฐานคู่ค้าและลูกค้าจากธุรกิจสื่อดังกล่าวมาเพิ่มศักยภาพในการขยายไปยังธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Product & Service

Magazine : COMPUTER.TODAY “สนุก ง่าย อ่านได้ทุกคน”, Business+ “The Strategy beyond Strategies”, eLeader and eEnterprise “Lead You to Success”

broadcasting and production service : Cyber city channel 5
งานคอมมาร์ต (COMMART) เป็นงานมหกรรมไอทีที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ได้รับการยกย่องจากสื่อด้านไอทีต่างๆ ว่าเป็นงานมหกรรมไอทีอันดับหนึ่งของประเทศ

www.arip.co.th เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านไอที และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแหล่งหนึ่ง, www.commartthailand.com เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าไอทีของบริษัท โดยมีข้อมูลโปรโมชันต่างๆ กิจกรรมภายในงาน และรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน